Protokoll Representantskapet 10. april 2015

  

Protokoll Representantskapet i Vekst i Grenland IKS

Den 10. april 2015 ble det avholdt ordinært møte i Representantskapet i Vekst i Grenland IKS i Langesund.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnesen (vara møtte) og Jan Terje Olsen

For Porsgrunn kommune: Øystein Beyer, Erik Bystrøm og Sverre Siljan

For Bamble kommune: Unni Brekka Kiøsterud og Linda Holien

For Siljan kommune: Gunn Berit Rygg Holmelid, Dag Johan Myrvang og Brynjar Rismyr

For Kragerø kommune: Kåre Preben Hegland

For Drangedal kommune: Karianne Sydtveit Reiten, Jon André Nesland (vara møtte) og Arnt Olav Brødsjø

Sak 1: Åpning ved representantskapets leder

Hedda Foss Five var møteleder. Innkallingen til representantskapsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2  Opptelling av hvor mange stemmer som er representert

Alle eierkommuner var representert. 15 av 18 medlemmer var tilstede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3  Valg av to til å undertegne protokoll

Erik Bystrøm og Unni Brekka Kiøsterud ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4  Årsberetning og regnskap

Skien bystyret har utsatt behandlingen av ViG IKS’ årsberetning og regnskap for 2014 til sitt møte 23. april 2015. Hedda Foss Five ba om at representantskapsmøtet utsettes til etter det.

Representantskapsmøtet vedtok enstemmig å utsette vårmøtet til 5. juni 2015.