Strategisk næringsplan for Grenland

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektleder: Helene Marion Norli

Grenlandskommunene vedtok strategisk næringsplan for Grenland (2017-2020) våren 2016 etter en omfattende involveringsprosess med grenlandskommunene, samarbeidspartnere og næringsliv. Strategien fastsetter visjonen: Grenland – samlet, synlig og attraktiv, og målet: Økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende landsgjennomsnittet.

 

Arbeidet med ny strategisk næringsplan var organisert som prosjekt, med ViG ved Helene Norli som prosjektleder. Prosjektet fikk økonomisk tilskudd fra det statlige Byregionprogrammet. En næringsanalyse av Grenland, laget av Menon Business Economics, utgjorde kunnskapsgrunnlaget for arbeidet/prosessen.

Prosjektleder Helene Marion Norli 997 70 489 hmn@vig.no