REE-region Telemark

  • Status: Aktiv
  • Prosjektleder: Helene Marion Norli

Vi er helt avhengige av sjeldne jordarter (REE) i hverdagen. Smarttelefonen, PC’en, TV’en, elbiler og vindmøller ville ikke fungere uten dem. Den teknologiske utviklingen skjer i et enormt tempo, og etterspørselen etter sjeldne jordarter øker. Kina står for brorparten av produksjonen. Europas andel bør opp. Grenland/Telemark har spennende aktører på dette området, og det er grunnlag for å utvikle en REE-klynge her.

I den sammenheng har Vekst i Grenland og Midt-Telemark næringsutvikling tatt initiativ til forstudier, et forprosjekt og nå et hovedprosjekt der målet er flere REE-relaterte arbeidsplasser i Telemark. Mer konkret skal prosjektet gjennomføre dialog/informasjonsutveksling med minst 25 målbedrifter om Telemark som etableringssted, mobilisere til igangsetting av minst 3 utviklingsprosjekter, og bistå aktører som vurderer utvikling og drift på Fensfeltet.

Vekst i Grenland, Herøya industripark og SINTEF deltar i prosjektet. ViG ved Helene Norli er prosjektleder.

Aktuelt

Seminar: Sjeldne jordartsmetaller – norske muligheter

Les mer
Seminar: Sjeldne jordartsmetaller – norske muligheter

 

Aktuelt

Telemark midt i det periodiske systemet

Thorium ble nylig kåret til Norges nasjonalgrunnstoff. Det er nok mange i Telemark som allerede kjenner til thorium, mest på grunn av forekomsten av dette grunnstoffet på Fensfeltet i Nome.

Les mer
Telemark midt i det periodiske systemet
Prosjektleder Helene Marion Norli 997 70 489 hmn@vig.no