Nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektleder: Maren Anne Røed

Miljøet er en vesentlig årsak til 20% av alle dødsfall i Europa (kilde: WHO). Norge har mangelfull miljømedisinsk forskning og enhetlig formidling av kunnskap på området, samt svakt miljørettet folkehelsearbeid og helhetlig helsetilbud til pasienter med miljørelaterte sykdommer. Dette ønsker Grenland/Telemark å gjøre noe med. Sykehuset  Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge og Vekst i Grenland etablerte høsten 2019 Kompetansesenteret for miljø og helse AS. Senteret skal bidra til utvikling og formidling av kunnskap om miljømedisin, koble aktører innen helse, forskning og næringsliv, og jobbe for at forskningsresultater omsettes til nye løsninger til glede pasienter og samfunn. Senteret er p.t. finansiert regionalt, men har som mål statlig finansiering og status som nasjonalt senter.

Les mer om kompetansesenteret på deres hjemmesider.

 

Prosjektleder Maren Anne Røed 920 48 804 maren@vig.no