Legemiddelindustrien

  • Status: Aktiv
  • Prosjektleder: Helene Marion Norli

 

Nasjonalt raser diskusjonen om medisinmangel og behov for økt beredskap. Mer legemiddelproduksjon i Norge er sett som en løsning. Produksjon av legemidler er prosessindustri. Grenland er ledende innen dette og et attraktivt etableringssted for slik virksomhet.

I Grenland finnes allerede to større legemiddelprodusenter; Vistin Pharma AS, som produserer metformin til bruk i diabetes2-medisin og TPI Norway AS, som produserer Paralgin forte, kodeinfosfat og folkodin (opiumderivater). I tillegg er relevante leverandører og tjenesteprodusenter lokalisert i regionen, blant annet Cody AS, som lager maskinelt utstyr til legemiddelproduksjon, og Mericon AS, som tilbyr rådgivning innen regulatoriske spørsmål og markedsføring av legemidler og medisinsk utstyr.

I et samarbeid mellom Skien kommune, Kragerø kommune, Vekst i Grenland IKS og prosjektet Helseinnovasjon Telemark, er det igangsatt et arbeid med mål om å tiltrekke nye virksomheter relatert til legemiddelindustri til regionen. For å lykkes med det, skal det først gjøres et forarbeid i form av et forprosjekt fra desember 2019 til mai 2021. Fokuset i forprosjektet vil være å videreutvikle et attraktivt miljø og fasiliteter for denne bransjen i regionen, samt utvikle og teste et oppsøkende opplegg mot potensielle målbedrifter i inn- og utland.

 

Aktuelt

Seminar: Mer legemiddelproduksjon i Norge og Grenland – nye industrielle muligheter

Les mer
Seminar: Mer legemiddelproduksjon i Norge og Grenland – nye industrielle muligheter
Prosjektleder Helene Marion Norli 997 70 489 hmn@vig.no