Kreative næringer

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektleder: Telemarkforsking
  • Prosjekteier: Vekst i Grenland

Med støtte fra Oslofjordfondet, ble det gjennomført et treårig prosjekt fra 12016 om offentlige strategier for økt verdiskaping i kulturnæringene; mentoring, nettverk og samlokalisering. Formålet med prosjektet var å utvikle kunnskapsbaserte modeller og verktøy som kan gjøre det offentlige virkemiddelapparatet bedre i stand til å møte utviklingsbehov i kulturnæringene. Det ble utarbeidet analyser av kreative næringer i Grenland og Tinn, laget et ressurshefte om kreative næringer, publisert forskningsartikler i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, samt gjennomført prosjektsamlinger og åpne seminarer.

Telemarkforsking var prosjektleder og Vekst i Grenland prosjekteier. Øvrige deltakere var:

Om Vekst i Grenland

Vekst i Grenland (ViG) er prosjekteier for «Mentoring, nettverk og samlokalisering. ViG jobber for å opprettholde og utvikle bestående og nye arbeidsplasser i Grenland. Innsatsområdene er nyskaping, bedriftsattrahering, samarbeid og samordning. ViG eies av grenlandskommunene, har 12 ansatte, ledes av næringssjefen i Grenland og er lokalisert på Klosterøya i Skien. Selskapet drifter Etablerertjenesten Grenland, StartOpp Klosterøya, forvalter Grenland næringsfond, leder og deltar i en rekke prosjekter, og er Drangedal og Siljan kommuners næringsavdeling.

Om Telemarksforsking

Telemarksforsking er prosjektleder for «Mentoring, nettverk og samlokalisering». Telemarksforsking et nasjonalt forskingsinstitutt med regional forankring og internasjonal relevans. Vi har oppdragsgivere og prosjekter over hele Norge. Instituttet har nasjonal spisskompetanse på tre fagområder: Kulturforsking, kommune- og velferdsforsking og regional utvikling. Kulturforskningen ved Telemarksforsking er et vitalt og anerkjent fagmiljø, som har vært med på å bygge opp sentrale fagnettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Miljøet leverer betydningsfulle bidrag til kunnskapsproduksjonen på feltet.

 

Prosjektleder Telemarkforsking 35 06 15 00