Helsenæringen er i rivende utvikling. Markedet for bedriftene er ofte globalt. Helseinnovasjon Telemark skal bistå helsegründere og etablerte helsebedrifter med å utvikle deres ideer, innovasjoner og forskningsprosjekter. Prosjektet har som mål å bidra til økt innovasjon, verdiskapning og flere arbeidsplasser gjennom å styrke samarbeidet mellom Universitetet i Sørøst Norge (USN) og helsenæringen i Telemark. Videre skal prosjektet styrke posisjonen til campus Kjølnes gjennom økt kunnskap i næringslivet om mulighetene som finnes i USN som bidragsyter i bedriftens utvikling, samt bedre forståelse i USN for hvilke behov som må dekkes for at helsenæringen skal anse Universitetet som en attraktiv samarbeidspartner.

Helseinnovasjon Telemark er et samarbeidsprosjekt mellom ViG, Telemark fylkeskommune, Sykehuset Telemark, USN og Innovasjon Norge. ViG ved Preben Hjallum er prosjektleder.