Gode transport- og logistikkløsninger er en klar forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv og en positiv samfunnsutvikling med nullutslipp i transportsektoren. Vestfold og Telemark har et omfattende næringsliv med store godsstrømmer som oppstår fra havnene og industribedriftene i regionen. I 2016 ble det etablert et prosjekt for å støtte utviklingen av en ny regional løsning for gods fra vei til bane.