Vekst i Grenland leder og deltar i en rekke prosjekter som bidrar til flere arbeidsplasser og næringsutvikling i Grenland.