Styret velges av representantskapet. Styret skal ha 5 til 7 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet for to år. De ansatte skal ha en representant i styret. Et flertall av styrets medlemmer skal rekrutteres fra offentlig og privat næringsliv.

Faste medlemmer:

  • Thor Oscar Bolstad – konstituert leder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Jon Guste-Pedersen
  • Tone Allum

Varamedlemmer:

  • Bernt Dahle
  • Helene Marion Norli
  • Ingjerd Beate Martinsen