Styret velges av representantskapet. Styret skal ha 5 til 7 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet for to år. De ansatte skal ha en representant i styret. Et flertall av styrets medlemmer skal rekrutteres fra offentlig og privat næringsliv.

Faste medlemmer:

  • Yvonne Aasbø, leder
  • Heidi Herum, nestleder
  • Jon Guste-Pedersen, styremedlem
  • Roger Hegland, styremedlem
  • Janicke Andreassen, styremedlem
  • Tone Allum, styremedlem (ansattrepresentant)

Varamedlemmer:

  • Bernt Dahle
  • Jan Grini
  • Helene Marion Norli, vara for Tone Allum