Representantskapet er selskapets øverste organ, og er satt sammen av ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonspartiene fra hver av kommunene. Representantskapet møtes to ganger i året.