Attrahering av statlige arbeidsplasser er del av Vekst i Grenlands mandat. Utgangspunktet for arbeidet er den brede politiske enigheten og nasjonale føringer om geografisk spredning av slike arbeidsplasser i hele landet.

Vekst i Grenlands innsats på området følger 3 strategiske grep:

  1. Lete etter nye statlige arbeidsplasser for lokalisering i Grenland.
  2. Bevare eksisterende statlige arbeidsplasser i Grenland.
  3. Skape nye statlige arbeidsplasser ut fra egne forutsetninger.

Vi følger kontinuerlig med for å avdekke nye muligheter/«case». Oppfølging av konkrete «case» skjer i nært samarbeid med grenlandskommunene.

I h.h.t. nasjonale føringer, vurderes utflytting/opprettelse av statlige arbeidsplasser spesielt til regionale sentra. Grenland er godt egnet gjennom å:

  • Være en stor nok region med 120 000 innbyggere, 56 000 sysselsatte, et mangfoldig næringsliv og sterke kunnskapsmiljøer.
  • Være sentralt plassert og ha god infrastruktur både mot Oslo og sørover.
  • Ha relevante fagmiljøer gjennom tilstedeværelse av bl.a. Mattilsyn, Arbeidstilsyn, Forbrukertilsyn og Dagligvaretilsyn (fra 2020).
Kontaktperson Geir Lia 99366166 geir@vig.no