Vurderer du å utvide eller flytte din bedrift til Grenland? Har du spørsmål i den forbindelse? Vekst i Grenland kan blant annet hjelp med:

  • Å planlegge og gjennomføre delegasjonsbesøk til siter og bedrifter i Grenland.
  • Å identifisere nye forretningsmuligheter i Grenland.
  • Bransjespesifikk statistikk og data for Grenland
  • Forslag til egnede arealer eller lokaler.
  • Å etablere kontakt med relevant næringsliv, bedriftsnettverk/klynger, kommuner og øvrig virkemiddelapparat i Grenland
  • Informasjon om praktiske forhold ved det å etablere ny virksomhet i Norge og Grenland.
Kontaktperson Petter Ellefsen 913 03 005 pe@vig.no