For virksomheter lokalisert i Grenland finnes det flere kompetanse- og finansieringsmiljøer å søke råd og støtte hos. Apparatet har et bredt nedslagsfelt og tilbyr ulike tjenester som skal hjelpe alt fra gründere i oppstartsfasen til store virksomheter med større FoU- og innovasjonsprosjekter.

 

Innovasjon Norge Forskningsrådet
Innovasjon Norge hjelper grundere og etablerte virksomheter. De tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Klikk her for mer informasjon. Norges forskningsråd: Forskningsrådet tilbyr finansiering til forsking og innovasjon til næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. Klikk her for mer informasjon.
GIEK USN
GIEK: GIEK tilbyr garantier for lån, investeringer eller produktleveranser til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Klikk her for mer informasjon. EU-nettverk Sørøst-Norge: EU-nettverket har som hovedmål å stimulere offentlig sektor, privat sektor og akademia til å hente midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Klikk her for mer informasjon.
 

 

Oslofjordfondet
Regionalt forskningsfond for Vestfold og Telemark: Forskningsfond tilbyr finansiering til prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i Vestfold og Telemark, og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor. Klikk her for mer informasjon.