For virksomheter lokalisert i Grenland finnes det flere kompetanse- og finansieringsmiljøer å søke råd og støtte hos. Apparatet har et bredt nedslagsfelt og tilbyr ulike tjenester som skal hjelpe alt fra gründere i oppstartsfasen til store virksomheter med større FoU- og innovasjonsprosjekter.

 

Innovasjon Norge Forskningsrådet
Innovasjon Norge hjelper grundere og etablerte virksomheter. De tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Klikk her for mer informasjon. Forskningsrådet tilbyr finansiering til forsking og innovasjon til næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. Klikk her for mer informasjon.
GIEK USN
GIEK tilbyr garantier for lån, investeringer eller produktleveranser til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Klikk her for mer informasjon. EU-nettverk Sørøst-Norge har som hovedmål å stimulere offentlig sektor, privat sektor og akademia til å hente midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Klikk her for mer informasjon.
 

 

Oslofjordfondet
Regionalt forskningsfond for Vestfold og Telemark tilbyr finansiering til prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i Vestfold og Telemark, og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor. Klikk her for mer informasjon.