Samarbeid er viktig for næringslivet i regionen, både for de store og små bedriftene. Innenfor de største bransjene i regionen samarbeider bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer om kunnskapsdeling og innovasjon gjennom større klynger og nettverk. Mye av regionens øvrige næringsliv samles i flere av regionens næringsforeninger, hvor fokuset er rettet mot samarbeid og felles møteplasser for bedriftene.

 

Industrial Green Tech Green Industry Cluster
Industrial Green Techs ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet. Klyngen samler ledende bedrifter og kunnskapsaktører i Telemark innen innovativ miljøteknologi.

 

Green Industry Cluster er en tverrfaglig og frittstående nettverksorganisasjon orientert spesielt mot virksomheter i Vestfold og Telemark som arbeider innenfor industri- og teknologisektoren (landbasert og offshore).
IKT Telemark Grenland Næringsforening
IKT Telemark er en felles interesseorganisasjon for IKT-bedrifter og andre med en interesse for IKT. Grenland næringsforening er den felles foreningen for næringslivet i Skien og Porsgrunn. De fremmer interessene til regionens næringsliv i ulike fora og tilrettelegger for felles møteplasser for sine medlemmer.

 

Andre nærings-/sentrumsforeninger:
De finnes også en rekke mindre nærings- og sentrumsforeninger i de ulike kommunene, som Porsgrunn min by, Brevik Handels- og Industriforening, Porsgrunn Håndverk- og Industriforening, Porsgrunn gårdeierforening, Skien By, Kjørbekk og Rødmyr industriområde (KRIO), Skien håndverk og industriforening, Bamble næringsforening, Drangedal næringsforening, Kragerø Næringsforening.