Grenland ligger sentralt, både i forhold til resten av landet og til Europa. Grenland er godt tilknyttet stamnettet av vei og bane. Oslo er mindre enn 2 timer unna, med tog eller bil. Både veg- og banenettet er under utbedring, noe som vil redusere reisetiden ytterligere.  Med Torp lufthavn er det raskt tilgang til resten av Europa med fly.

Grenland rommer en av Norges største havner, med spesialiserte terminaler for tørrbulk, våtbulk, tømmer og stykkgods, samt passasjertrafikk. Breviksterminalen i Porsgrunn opererer frekvente linjer for både roro og lolo, og er et intermodalt knutepunkt med jernbane «på kaikant». Terminalen er en del av stamnettet. Fra Langesund fergeterminal i Bamble er det daglige avganger med Fjordline til Hirtshals, Stavanger og Bergen. Vollterminalen i Skien er en industriterminal med prosjektlaster, tungløft og en rekke spesialfunksjoner.

Lang historie med kraftutbygging og kraftkrevende industri sørger for et velutbygd og toppmoderne kraftnett med god tilgang til fornybar kraft. Regionen vil tidlig bli knyttet til 5G i tillegg til et allerede godt utbygd fibernett. Regionen generelt og industriparkene spesielt har godt utbygd industriell infrastruktur for de fleste formål med gass, damp, prosessvann, HMS og lignende.