Grenland har et meget aktivt forskning- og utviklingsmiljø. Industrien samarbeider tett med Universitetet i Sørøst Norge, campus Porsgrunn. I Herøya Industripark er det kontinuerlig høy forsknings- og utviklingsaktivitet, hvor flere av de store industribedriftene har sine egne FoU-avdelinger. Her holder også det nasjonale forskningsinstituttet, Sintef, til. I industriparkens Pilotarena kan dessuten industriideer som er ferdigtestet på lab-stadiet, prøvekjøres i større og mer virkelighetsnær skala, før de eventuelt realisere i full skala.