Ingen annen region i verden har en like tung industriklynge som Grenland. Industrien i Grenland er mangfoldig, med store og små bedrifter innen bl.a. prosessindustri, metallurgi, miljøteknologi, farmasøytisk industri og kraft. Her er det flere internasjonalt ledende industrielle virksomheter som Yara, Ineos, RHI, ABB, Norcem Eramet.  Et solid leverandør- og tjenestenettverk bistår industribedriftene med produksjon, vedlikehold og prosjekter. Norges største industripark, Herøya Industripark, er lokalisert i regionen. Utviklingen av industriområdet Frier Vest, vil gi rom for mer fremtidsrettet industri.

Strukturendringer de siste 20 årene har gått i retning av et mer mangfoldig næringsliv. Grenland rommer idag også spennende bedrifter og kunnskapsmiljøer innen helse og IT.

Sykehus og helse er et område som er i sterk vekst. Telemark har over 40 bedrifter som enten helt eller delvis jobber i et nasjonalt og internasjonalt helsemarked. Noen av disse aktørene er verdensledende, andre har et lokalt fokus. Prosjektet Helseinnovasjon Telemark har som mål å bidra til at den enkelte helsebedrift lykkes med sitt innovasjonsarbeid og at dette fører til flere arbeidsplasser inne helsenæringen i Telemark. Gjennom etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse, arbeides det med å tilrettelegge for ny næring relatert til dette temaet.

På midten av 2000-tallet kom det mange nye IT-bedrifter i Telemark, som har gitt regionen et genuint og sterkt teknologimiljø. IKT Telemark er et nettverk bestående av IT-relaterte virksomheter i regionen som arbeider for vekst og samarbeid i it-næringen. I regionen jobbes det også målrettet med datasenteretablering i samarbeid med Statkraft, og hvor Google høsten 2019 kjøpte en tomt på Gromstul nord i Skien.