Grenland, med kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien, er en felles bo- og arbeidsregion. Med sine over 120 000 innbyggere, representerer Grenland den største befolkningskonsentrasjonen mellom Oslo og Kristiansand.

I Grenland er livet urbant, med et rikt handelsliv og gode kulturtilbud. Samtidig er det landlig med skog, fjell og fjord rett utenfor stuedøren. Med kort avstand, kan man gå fra nydelige kystområder til flotte skiløyper. Strender og varme fjellnabber kan alle nå, uten å ha egen båt. Man kan padle i dagevis på rolig innlandsvann og gå lange skiturer i uberørt natur.  Du kan bli med i et aktivt kultur- og idrettsliv, enten i en teatergruppe eller idrettsforening.

Enten du vil bo landlig, langs kysten eller urbant, er bomulighetene i Grenland mange. Og det til fornuftige priser. Det har de siste årene vært en jevn utbygging av både eneboliger og leiligheter i Grenland. Eneboliger er fortsatt populære. Men ønsker du andre boformer, med «eneboligkvalitene» finner du også dette her. Ønsker du å bygge helt nytt, utvikles det stadig nye boligfelt flere steder i regionen.

Regionen har et godt utbygd kommunalt skolesystem og full barnehagedekning. I Porsgrunn finnes også en egen internasjonal skole som tilbyr utdanning innen IBO-systemet, både til elever fra området, men også til elever fra hele verden. Universitetet i Sørøst- Norge, lokalisert på Campus Kjølnes i Porsgrunn, tilbyr mange spennende fagretninger fra sykepleier- til ingeniørutdanning. Fagutdanning står sterkt i Grenland, og det er godt utbygde lærlingeordninger for de som ønsker å ta fagbrev.

Uansett hvor du vil bo eller arbeide i Grenland er det stort sett kort vei til det meste. Det er dessuten lett å komme seg frem i regionen.  Det er lite kø, og tilrettelagt for sykkelbruk en rekke steder. Kollektivsystemet er også godt utbygd mellom byene. Med korte avstander og lite behov for lang pendling, spares verdifull tid, som kan brukes på å nyte livet.

Mer informasjon om grenlandskommunene finnes her:

 

Vil du vite mer om det som skjer av spennende aktiviteter og tilbud i Telemark? Telemarks reiselivsselskap Visit Telemark, informerer om mange spennende fritidsaktiviteter i hele fylket. Du finner informasjonen her: https://www.visittelemark.com/