Verden ser mot Norcem

  
Norcem

Norcem er langt framme på CO2 fangst.

– Vi er langt framme. Innenfor sementindustrien er det her innsatsen skjer, og resultatene er lovende, sier Per Brevik, direktør for bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe.

Når politikere, industri og forskning samles til internasjonal konferanse om CO2 fangst i Langesund 20-21. mai, er det for å høre Norcem fortelle om testingen av ulike fangstteknologier og mulighetene for industrien.

I to år har Norcem i Brevik testet 4 fangstteknologier side om side.

Og som første og eneste testsenter i verdens sementindustri kommer Norcem nå med gode nyheter.

– Teknologien for å fange CO2 er tilgjengelig, forteller Brevik.

Spesielt peker han på Aker Solutions aminteknologi, men viser også til positive resultater for de tre andre teknologiene.

‘Plug and Play’ testsenter

Det forskes og testes mye på CO2. Hva gjør Norcem som ingen andre gjør?

Ifølge Brevik skjer mye CO2 forskning i laboratorieskala. Et eksempel fra Telemark er TelTek og Høyskolemiljøet som har fått 8,5 millioner til CO2 forskning.

– Det som skiller Norcem fra de aller fleste andre, er at vi tester teknologi på egen røykgass fra fabrikken. Det er testing i virkeligheten hvor vi kan se de praktiske utfordringene, forteller Brevik.

– Norcem eier ingen av teknologiene. Vi er et ‘plug and play’ testsenter for teknologileverandører, og synes det er flott at flere teknologier kan testes her.

Testprogrammet løper helt til 2017. Hva som skjer i neste omgang er ikke avklart. Norske myndigheter har en ambisjon om å realisere et fullskala fangstanlegg innen2020.

-Jeg tror at et fullskalaanlegg kommer, om ikke før 2020, så ikke lenge etter, sier Brevik.

Nullutslipp innen 2030

Norcem, som er en del av HeidelbergCement-konsernet, jobber for å nå målet om null utslipp i 2030. Derfor tok konsernet initiativ, og fikk med seg hele den europeiske sementindustrien, på å starte opp testsenter for CO2 fangst på Norcem-fabrikken i 2013. I tillegg fikk de med staten til å dekke 75 prosent av kostnadene på 93 millioner.

På lista over CO2 utslipp plasseres sementindustrien som klimaverstingen – men som nå vil bli best.

Fangst, lagring eller gjenbruk

Norcems mål er reell fangst, lagring eller gjenbruk av CO2 fangsten så fort som mulig.

– Vi er på upløyd mark, og lærer hele tida. Vi har for eksempel funnet en ny måte å lage sement på, som gjør at vi slipper ut mindre CO2. Nå ser vi også på mulighetene for å bruke overskuddsvarme som er tilgjengelig ved fabrikken, forteller Brevik. Greier vi å halvere CO2 utslippene fra fabrikken, så tilsvarer det 300- 400 000 tonn årlig. Det er ikke mange slike prosjekter.

Les også: Norcem kan få verdens reneste CO2 utslipp.

Stort potensiale for hele industrien

Kan teknologien brukes av andre enn sementindustri?

– Det er mulig å tilpasse teknologien til annen kraftkrevende industri, for eksempel kraftverk og prosessindustri. Men teknologien må alltid testes på de røykgassene som er aktuelle, sier Brevik.

Ifølge Hans Aksel Haugen fra Tel-Tek, er det et stort potensiale for CO2 fangst i industrien.  Brevik peker også på Enovas støtte til Hydros pilotanlegg på Karmøy som nå skal teste ut ny teknologi for mer energieffektiv og klimavennlig produksjon av aluminium.

Overveldende interesse

‒ Fra  Gassnova’s side er det en forutsetning om at vi sprer resultatene så mye som mulig. Vi har med European Cement Research Academy (ECRA) som samarbeidspartner og når hele den europeiske sementindustrien via dem. Testingen i Brevik er ikke noe vi holder på med utelukkende for egen del. I sementindustrien er et prosjekt til 93 millioner kroner veldig stort, og prosjektet følges derfor med stor interesse fra sementindustrien, sier Brevik.

Per Brevik og hans kollegaer i Norcem og HeidelbergCement ser fram til å spre CO2 kunnskapen videre på den Internasjonale Konferansen om Karbon fangst, 20-21.mai i Langesund.

 

Relevante saker:

NRK Schrödingers Katt 13.02.14: Katastrofen vi kan unngå. Intervju med Per Brevik, direktør for bærekraft i HeidelbergCement Northern Europa, om pilot testing av CO2 teknologi.

Kraftskolen: Energi og klima.Global utfordringI Norge ligger vi på verdenstoppen i utslipp av klimagasser per innbygger. Er vi klare for å kutte?