Hvordan skape ny næring av helseutfordringer?

  

Ledige arealer nå:

850 da

regulert, opparbeidet og klar for bygging.

Ledige arealer 1-5 år:

5750 da

under regulering eller hvor reguleringsplanarbeidet kan starte raskt.

Ledige arealer 5-20 år:

2800 da

arealer som er avhengig av utbygging av infrastruktur.