Telemark midt i det periodiske systemet

  
Sjeldne jordarter fra Fensfeltet i Nome

Thorium ble nylig kåret til Norges nasjonalgrunnstoff. Det er nok mange i Telemark som allerede kjenner til thorium, mest på grunn av forekomsten av dette grunnstoffet på Fensfeltet i Nome.

De fleste husker kanskje «det periodiske system» fra skolen. Der finner du alle grunnstoffene; de stoffene som er helt rene og har ingen kjemiske forbindelser. Eksempler er gull, sølv, karbon, hydrogen og thorium. Thorium er plassert på nederste rekke blant de såkalte lantanidene, og er grunnstoff nummer 90.

Noen grunnstoff har vært og er viktige for næringslivet i Norge og vår velstandsutvikling. Noen få har en spennende historie, der Norge eller nordmenn har spilt en rolle. Thorium er blant dem.

Det er kanskje ikke så mange som vet at thorium er det enste grunnstoffet som først gang ble oppdager i Norge. Det var på Løvøya utenfor Brevik. I 1829 var presten Hans Morten Thrane Esmark på andejakt og oppdaget et spennende mineral i steinen der. Han tok prøver og sendte dem til den svenske kjemikeren Jakob Berzelius. Prøvene viste et helt nytt grunnstoff. Thorium ble oppkalt etter den norrøne guden Tor, han som skapte lyn med hammeren sin.

Thorium ble utvunnet flere steder i Norge og brukt i bl.a. kvikksølvlamper. Thoriumkjernekraft er sett som viktig for verdens fremtidige energiforsyning. Kjernekraft har liten, eller ingen, klimapåvirkning og mange miljøorganisasjoner og forskere ivrer for større andel kjernekraft. Dagens uranbaserte kraftverk skaper mye langlivet radioaktivt avfall og materiale til atomvåpen. Kjernekraft basert på thorium vil gi langt enklere avfallshåndtering med mye kortere halveringstider. Thorium i såkalte lettvannsreaktorer kan ikke benyttes til atomvåpen.  Teknologien for thoriumkraft har latt vente på seg, men land som Kina, India og USA forsker mye på dette. I Norge har Thor Energy, med stort hell, forsket på bruk av thorium i Halden-reaktoren.  Thoriumkjernekraft har sikkert baksider også. De går jeg ikke inn på her.

Universitetet i Oslo (UiO) inviterte i høst alle til å stemme på sitt favorittgrunnstoff. I UiOs avstemming fikk thorium over 40 prosent av stemmene og feide all motstand til side. Aluminium og Silisium fulgte med henholdsvis 19 og 12 prosent.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor thorium fanger interesse og sanket så mange stemmer. Vi gratulerer thorium og Telemark med den gjeve seieren.

Hanne Gro Haugland
Daglig leder i Vekst i Grenland IKS