Telemark – en internasjonal industriregion

  
Nøkkeltall for industrien i Telemark

Norge har en åpen økonomi. Import og eksport er del av vårt DNA. Olje- og gassektoren har gjort Norge til et rikt land, med teknologier utviklet i landbasert industri. Nå er det teknologier fra offshoresektoren som skal sørge for industriens evne til å sikre vår framtidige velferd.

Moderne norsk industri vokste fram i første halvdel av 1900-tallet i Telemark. Telemarksindustrien er bygget på krafttilgang, og kraftselskapene er blant de største næringsaktørene i regionen. Den plassen deler de med tradisjonelle industribedrifter som Yara, ABB og Ineos. Telemark er en av Norges sterkeste industriregioner.

Telemark, med Grenland i spissen har er et pulserende, innovativt og løsningsorientert industrimiljø. Med dagens miljø- og klimautfordringer er det enda mer enn før behov for nytenkende industriutvikling. Telemark har med klyngeinitiativet «Industrial Green Tech» en visjon om å bli verdens første klimapositive region. Svært mange av regionens virksomheter er ledende i globale markeder. Mange av de sterke industribedriftene har fått internasjonalt eierskap. Og, det er mange gode grunner til å investere der; løsningsorientert industrikultur, moderne og velholdt industriell infrastruktur, unik og ledende fagkompetanse og, kanskje banalt for noen, men likevel viktig, en kultur for drift 24/7.

Telemarks topp 5 industribedrifter målt etter verdiskaping:

Telemarks topp 5 industribedrifter målt etter verdiskaping

Omsetning og verdiskaping

Industrien i Telemark omsatte for ca. 28,2 milliarder i 2018, og hadde en verdiskaping på ca. 7,5 milliarder. I 2018 hadde næringslivet i fylket samlet sett en vekst på 8,35% i verdiskapingen, noe som var nest best av alle landets fylker. Bransjer med høyest verdiskaping er bygg og anlegg, prosessindustri og el-produksjon.

Eksport

Fastlandseksporten fra Telemark var på 23 milliarder i 2018.  Den største varegruppen var kjemiske produkter, som sto for 74% av regionens totale eksport og hele 28% av norsk eksport av denne varegruppen.

Eierskap

Telemark rommer industribedrifter og konsern med ulike nasjonaliteter i eierskapet. 4 av 5 av de største industribedriftene målt etter verdiskaping, har sveitsisk, britisk, tysk eller fransk eierskap.

Sysselsetting og utdanning

Totalt 7 734 personer var ansatt i industrien i Telemark i 2018, noe som utgjorde litt over 10% av alle sysselsatt i privat sektor. Utdanningsbakgrunnen spenner bredt. Omlag 49% av de sysselsatte i industrien har fagbrevutdanning, mens 19% har utdanning fra høgskole eller universitet. Telemark ligger høyere enn landsgjennomsnittet når det kommer til sysselsatte i industrien med forskerutdannelse. Lærlingordningen er godt utbygd og viktig for rekruttering av ny kompetanse til industrien. Per oktober 2019 var det 213 lærlinger i ulike industribedrifter i Telemark, hvorav 171 i Grenland.

Det er ingen tvil om at Telemark er en internasjonal industriregion eller sagt med andre ord; Telemark er i verden og verden er i Telemark.