SkatteFUNN – en ordning flere bedrifter bør bruke

  

Tenk deg at du driver en bedrift med 5 ansatte. I en periode har dere jobbet med å utvikle et nytt produkt noe som vil gi tilgang til et større marked. Utviklingskostnadene har kommet opp i 2 millioner kroner. Dere søker om SkatteFUNN, søknaden innvilges og dere får 400.000 kroner tilbake på skatten ved skatteoppgjøret. Dette er kort fortalt hva SkatteFUNN går ut på.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av sine utviklingskostnader opp til 5 million kroner, som skattefradrag. Dette gjelder både ved utvikling av nye eller forbedring av eksisterende varer og tjenester. Utvikling av produksjonsprosessen er også omfattet av ordningen. Det er et krav at utviklingsprosjektet er målrettet og avgrenset, og at bedriften drar nytte av resultatet.

Bedrifter innen alle bransjer, fra reiseliv og helse til bygg og anlegg, kan søke om SkatteFUNN. IKT er bransjen med flest søknader. Spennet av prosjekter er stort. Den mye omtalte undervannsrestauranten Under i Lindesnes har fått SkatteFUNN, det har også spillfirmaet Dirtybit for å ha designet en enklere og mer effektiv utviklingsprosess for spillene sine, Grilstad for et konsept for spekesnacks og Klaveness Technology for en portabel tredimensjonal fotskanner.

Telemark er ett av fylkene i Norge med færrest skattefunnsøknader. Det er kun Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane som har færre. Det er grunn til å stille spørsmålet hvorfor det er slik.  En forklaring kan ligge i vår kultur, telemarkinger er vant til å ordne ting selv og dukker det opp et problem så fikser vi det på egen hånd. En annen forklaring kan være at mange tenker at deres bedrift og prosjekt ikke omfattes av ordningen.

Vekst i Grenland er opptatt av at næringslivet i regionen skal få sin del av kaka, og jobber for å få flere bedrifter til å søke SkatteFUNN. Sammen med Forskningsrådet arrangerer vi informasjonsmøter og workshops om ordningen. Det er Forskningsrådet som administrerer SkattFUNN.

En god nyhet er at i statsbudsjett for 2020 ligger det inne en økning på 150 millioner kroner til SkatteFUNN. Det er bra for næringslivet og vil kanskje stimulere flere bedrifter i vår region til å søke.

Fra 2020 reduseres fradragsprosenten for SkatteFUNN fra 20% til 19%. Ordningen er likevel god og den eneste rettighetsbaserte ordningen som finnes. Søknadsfristen er 1. september. Tidligere år var det mulig å levere søknaden etter fristen og likevel få den behandlet. Det gikk ikke i 2019, noe som skapte stor frustrasjon for et titalls telemarksbedrifter. Lærdommen er å starte arbeidet med søknaden tidlig og levere innen fristen.

SkatteFUNN er en fantastisk mulighet for alle bedrifter som ønsker å utvikle seg og gå nye veier. Oppfordringen er – gjør dere kjent med SkatteFUNN og bruk ordningen. Trenger dere råd på vegen er det bare å ta kontakt med oss i ViG eller kompetansemeglerne som jobber for Forskningsrådet.

Jeg håper at vi i fellesskap kan mobilisere, slik at 2020 blir SkatteFUNN-året i Vestfold og Telemark? For nytt år gir nye muligheter i nytt fylke.

Hanne Gro Haugland

Daglig leder

Vekst i Grenland