Seminar: Sjeldne jordartsmetaller - norske muligheter

  

5.november ble det gjennomført et seminar om sjeldne jordarter og norske muligheter. Seminaret skulle gjennomføres i Herøya industripark, men ble gjennomført digitalt på grunn av korona-situasjonen. Opptak av seminaret finnes her:

 

Presentasjonen fra seminaret kan lastes ned her:

Per Storm, EIT RawMaterials, Innovation Hub North

Arne Petter Ratvik, Sintef

Erik Larsen, NTNU

Ana Maria Martinez, Sintef

Rune Vigdal og Trond Watne, Norsk Mineral