Prosjektleder - utvikling av Kragerø næringspark

 

Arbeidsgiver: p.t. Vekst i Grenland IKS
Stillingstittel: Prosjektleder
Ansettelsesform: Midlertidig stilling (80 til 100% i 6 til 8 måneder)
Søknadsfrist: 13. desember 2020

Vil du lede arbeidet med å forme fremtidens næringspark i Kragerø?

Nye E18 gjennom Kragerø skal bygges ut. Veitraseen kommer tett på Kragerø næringspark. Det gir fantastiske muligheter. For å realisere mulighetene, skal det etableres et selskap for utviklingen av næringsparken. Etableringen vil skje i to faser: Et forprosjekt for å berede etableringen. Deretter et hovedprosjekt hvor etablering og drifte kommer på plass. Forprosjektet er p.t. lagt til Vekst i Grenland IKS, og vi søker nå prosjektleder.

Prosjektleders viktigste oppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Utarbeide forslag til organisering av utviklingsselskapet.
 • Utarbeide forretningsmodell.
 • Skape et felles engasjement og interesse hos grunneiere og leietakere for utvikling av Kragerø næringspark.
 • Rekruttere medeiere i selskapet og avklare deres bidrag i en finansieringsmodell.
 • Koordinere kommunale innspill og dermed bidra til framdrift i regulering og utbygging av ny E18.
 • Være en pådriver for regulering av næringsparken.
 • Utarbeide prosjektrapport/sluttrapport. 

Ønskede kvalifikasjoner/erfaring

 • Høyere utdanning på universitets-/høyskolenivå.
 • Erfaring med etablering av utviklingsselskaper.
 • Erfaring med utvikling av næringsareal og utbyggingsprosjekter knyttet til infrastruktur.
 • Erfaring med prosjektledelse, herunder koordinering.

Hvem er du?

Vi ser etter en prosjektleder med bred erfaring fra utviklingsarbeid. Vi ønsker oss en strukturert, initiativrik og tillitsskapende prosjektleder, som er operativt innstilt og god på samhandling med lokalt og regionalt næringsliv, samarbeidspartnere og lokalbefolkning. Vi håper at du også har gode evne til å skape entusiasme og samarbeidsånd.

Søknadsfrist: 13. desember 2020

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder, Gro Haugland, på telefon 97977856 eller e-post gro@vig.no eller næringsrådgiver i Kragerø kommunen, Geir Lia, på telefon 993 66 166 eller e-post geir.h.lia@kragero.kommune.no

 

Søknad med CV sendes til geir.h.lia@kragero.kommune.no

 

Annet:

 • Arbeidssted i Kragerø og Skien
 • Lønn etter avtale.