Pressemelding: ViG avvikles

  
Hanne Gro Haugland og Yvonne Aasbø

 

– Det er kun to år siden forrige omorganisering. Vi har fått stø kurs og kommet opp i marsjfart. Det er fryktelig synd å stoppe arbeidet nå. Det første året gikk med til å spisse fokus, trimme organisasjonen og etablere metodikk og arbeidsform – for å levere på eiernes bestilling. Nå har man en organisasjon som er robuste, fokuserte, innovative, lærende. En gjeng med spesialister – innen invest-in arbeid, bedriftsattrahering, prosjektledelse, startopp og nettverksbygging. Spesialister som helt på ekte mener at det er likegyldig om en etablering skjer i Skien eller Porsgrunn, Bamble eller Kragerø, Siljan eller Drangedal – bare den kommer til Grenland. Det er investert mye i å få opp denne kompetansen, og det er dumt å ikke ta ut hele gevinsten av dette arbeidet. Styrets primære standpunkt er å bevare ViG som det er, sa styreleder Yvonne Aasbø på dagens møte i representantskapet i ViG.

Et flertall i representantskapet stemte for å igangsette en prosess for avvikling i løpet av 2021. Styret i selskapet er bedt om å lede avviklingsarbeidet sammen med kommunedirektørkollegiet. Styret vil diskutere saken på møte kommende tirsdag.

– Man må ha et regionalt mottaksapparat med spesialister som jobber for regionens beste, sa styreleder i dag. Nå er det viktig å finne en regional løsning for startopp/nyskapingsarbeidet og invest in arbeidet spesielt. Dette er oppgaver som åpenbart løses best i en regional setting.

– I vedtak framgår at de ansatte skal bli godt ivaretatt. Det er bra. Det er viktig at prosessen gjennomføres raskt av hensyn til de ansatte. ViG har jobbet beinhard for å bli en relevant og profesjonell næringsutviklingsaktør. Vi er i førersetet for mange store prosjekter i regionen som mer legemiddelproduksjon, batterietableringer, sjeldne jordmetaller og helseinnovasjon. Det er jeg veldig stolt av, sier daglig leder Hanne Gro Haugland, og legger til at dette arbeidet bør videreføres og vi må unngå å miste viktig kompetanse/nøkkelpersonell.

Skien, 27. november 2020

Notat fra ordførerne