Mer legemiddelindustri til Grenland!

  

Helene Marion Norli

Nasjonalt raser diskusjonen om medisinmangel og behov for økt beredskap. Korona aktualiserer behovet ytterligere. Mer legemiddelproduksjon i Norge er sett som en løsning. Produksjon av legemidler er prosessindustri. Grenland er ledende på dette området og et attraktivt etableringssted for slik virksomhet. I Grenland igangsettes nå et prosjekt med mål om mer legemiddelindustri i regionen.

En viktig bransje

Legemiddelindustrien kan ses som bærebjelken innenfor helseindustrien. Legemiddelindustrien (inkl. diagnostikk) hadde i 2018[1] en omsetning på 36 milliarder, eksporterte for 20 milliarder, og sysselsatte 4000 personer. Det er likevel lite produksjon i Norge i dag. Legemiddelproduksjonen er del av et globalt marked, og mye av produksjonen finner sted i lavkostland som Kina og India.

Rekordår for legemiddelmangel

2019 ble et rekordår for legemiddelmangel i Norge. Eksperter frykter at det blir enda verre i årene som kommer. Myndighetene peker på en rekke faktorer, som råstoffmangel, produksjonssvikt, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt kompliserte produksjon- og omsetningsstrukturer i det globale markedet.

Norske muligheter

I Regjeringens nye helsenæringsmelding vises det til at kombinasjonen av behov for teknologiutvikling, sterke industrielle miljøer og industriell kompetanse kan gjøre det lønnsomt å få mer legemiddelproduksjon i Norge. Norge har gode forskningsmiljøer på flere helserelaterte områder, og har verdensledende og høyteknologisk industriproduksjon.

Ledende industriregion

Ingen annen region i Norge har en like tung industriklynge som Grenland. Industrien her er mangfoldig, med store og små bedrifter innen bl.a. prosessindustri, metallurgi, miljøteknologi, farmasøytisk industri og kraft. Det er flere internasjonalt ledende virksomheter som Yara, Ineos, RHI, ABB, Norcem og Eramet.  Et solid leverandør- og tjenestenettverk bistår industribedriftene. Norges største industripark, Herøya Industripark, er lokalisert i regionen. Utviklingen av industriområdet Frier Vest, vil gi rom for mer fremtidsrettet industri.

Spennende legemiddelindustri i Grenland

I Grenland finnes allerede to større legemiddelprodusenter; Vistin Pharma AS, som produserer metformin til bruk i diabetes2-medisin, og TPI Norway AS, som produserer Paralgin forte og opiumderivater til bruk i andre smertestillende og antiavhengighetsmedisiner. Sykehusapoteket i Skien leverer dosepakkede legemidler til sykehus over hele landet. I tillegg har vi Cody, som lager maskinelt utstyr til legemiddelproduksjon, og Mericon, som tilbyr rådgivning innen regulatoriske spørsmål og markedsføring av legemidler og medisinsk utstyr.

Regionalt initiativ

Vekst i Grenland IKS, Skien kommune, Kragerø kommune og Heleseinnovasjon Telemark har gått sammen om et prosjekt for å tiltrekke nye virksomheter relatert til legemiddelindustri til regionen. I første fase skal vi teste ut et opplegg for oppsøkende aktivitet mot bedrifter i inn- og utland, som kanskje vil vurdere å investere eller etablere seg her. Vi skal også jobbe for at regionen blir enda mer attraktiv for disse bedriftene. I den forbindelse er vi i dialog med en rekke virksomheter. Det er stor interesse for initiativet, noe som lover godt for at vi skal lykkes i arbeidet med økt legemiddelproduksjon i Grenland.

 

Hanne Gro Haugland

Daglig leder

Vekst i Grenland IKS

[1] LMI, Tall og fakta for 2019