Kunsten å bevege

  
Made for Movement

Ånund Olsen og Erik Vegge ønsket å utvikle et nytt produkt innen hjelpemiddelbransjen. Etableringen fikk god starthjelp fra Skien kommune og Vekst i Grenland.

Før den nye produktideen rakk å bli realisert tok Steinar Riis, næringssjef i Skien kommune, kontakt med EO-Funktion og viste dem en videofilm hvor et barn, som til tross for store bevgelseshemminger, klarte å gå ved hjelp av en Walker.

 

Lisensavtalen inngås

Ved hjelp av Steinar Riis og Per Wold fra Vekst i Grenland, ble det opprettet kontakt med David Hart, mannen bak Walkeren. Ikke lenge etter var en delegasjon på vei til England sammen med to fysioterapeuter og moren som i først hadde fått tak i filmen om Walkeren. Englandsturen resulterte i en lisensavtale med David Hart og NF-Walker® skulle snart bli en realitet.

I desember 1995 leverte EO-Funktion den første norskproduserte Walker til ei 10 år gammel jente med cerebral parese. Lillejulaften samme året viste TV2-nyhetene hvordan hun brukte og hadde nytte av NF-Walker®. Dermed ble det kjent at uante muligheter ventet på dem som til nå ikke hadde kunnet gå eller stå oppreist.

 

Produksjonen starter opp

Etter reportasjen på TV2-nyhetene spredte ryktet om NF-Walker® seg raskt, og produksjonen av de første walkerne kom snart i gang. På grunn av sine kontakter i hjelpemiddelmiljøet, fikk Olsen og Vegge lett opprettet produksjonsavtaler med lokale tekniske bedrifter. Ved utgangen av februar 1996 hadde EO-Funktion levert og tilpasset 20 NF-Walkere®.

Siden produktet var helt nytt i sitt slag fantes det ingen dokumentasjon på hvordan det fungerte. Olsen og Vegge tok kontakt med barnerehabiliteringstjenesten i Telemark og Vestfold for å få mest mulig erfaring. De to gründerne fulgte regelmessig opp barna gjennom hele våren, og lærte slik mye om hvordan produktet fungerte og hvordan det burde tilpasses for å fungere optimalt.

I mai 1996 fikk EO-Funktion produktet godkjent hos Rikstrygdeverket, etter å ha vært gjenstand for Sintef Rehabs faglige og tekniske vurdering.

 

NF-Walker®-konseptet utvikles

Fra sommeren 1996 og ut året leverte EO-Funktion ytterligere 50 NF-Walkere®. Fortsatt var Olsen og Vegge noe usikre på hvordan konseptet skulle utformes. Hvor ofte trengte NF-Walker® å bli justert i forhold til barnets vekst og utvikling? Hvor god var kvaliteten på produktet? Ville det bli behov for flere folk, slik at barna kunne bli fulgt opp skikkelig?

Etter hvert har erfaringen vist at NF-Walker® trenger å bli justert tre ganger hvert år, med noen individuelle unntak. Erfaringen har også vist at produktet holder høy standard hva kvalitet angår. EO-Funktion arbeider likevel kontinuerlig med å videreutvikle NF-Walker®. Både oppfølginger og dagens NF-Walker® er betydelige forbedret i forhold til den opprinnelige modellen.

 

Nye konsepter

I 2007 vant Ånund Olsen TV konkurransen ”Skaperen” på TV2 med et nytt produkt for bevegelseshemmede, Innowalk. Olsen, som i 2004 hadde solgt seg ut av firmaet, tok med seg Innowalk® til EO-Funktion for å videreutvikle konseptet der. Etter en hektisk periode med design og produktutvikling fulgte en ny runde med testing, før Innowalk® endelig kunne leveres i 2008.

I tillegg til utviklingen av Innowalk®, har det blitt utarbeidet en versjon av NF-Walker® for større brukere – NF-Walker® XR5.

Siden oppstarten i 1995 har EO-Funktion vokst til over 40 ansatte, hvorav 16 er ansatte i Norge. Selskapet er etablert i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Island, Belgia, Sveits, Spania, Østerrike, Polen og Finland. Mer enn 80% av produserte enheter eksporteres.

Denne artikkelen sto på trykk i magasinet «Hurra! Nyskaping gjennom 20 år» som ble fulldistribuert i Telemark i forbindelse med Vekst i Grenland sitt 20 år jubileum, høsten 2012.

Fakta om Made for movement

  • Produserer og selger hjelpemidler til bevegelseshemmede barn og voksne
  • 50 ansatte
  • 80 prosent av produksjonen eksporteres
  • Store planer om ytterligere internasjonalisering
  • Omsatte i 2011 for NOK 67 millioner

Suksessformel:

Oppfinneren Ånund Olsen er opptatt med stadig å forbedre og videreutvikle oppfinnelsen.

–  Det gjelder å tenke utenfor boksen. Målet vårt er å øke produksjonen samtidig som vi halverer dagens produksjonskostnad.

Vekst i Grenland AS var inne med finansiell risikoavlastning i en tidlig fase av Ånund Olsens utviklingsarbeid som ledet frem til dagens versjon av produktet.