Kragerø sin egen Petter Smart

  
Smia

Da en kollega av Dag Michelsen mistet begge beina i en arbeidsulykke begynte tankene å spinne. Hvordan kan bevegelseshemmede fremdeles få gleden av å bade i sjøen?

Med Kragerøskjærgården som bakgrunnsmusikk vokste ideen om en badeplattform for allmennheten. En plattform som var utviklet for bruk av bevegelseshemmede, men som også kunne fungere som et naturlig samlingspunkt for alle øvrige badende.

Prototypen ble sjøsatt ved Gunnarsholmen i Kragerø, og ble en stor suksess. Nødvendig for noen, til glede for alle.

Fant et marked

Tilgjengelighetsloven som trådte i kraft i 2009, slår fast at  alle offentlige steder skal tilrettelegges for de med nedsatt funksjonsevne – også badeplasser. Loven styrket mulighetene til å lykkes i et presset marked.

Gründerhodet til Dag Michelsen jobbet som vanlig på høygir. Kragerøs Petter Smart har kunnskap og interesser om mye rart. Og det finnes få hindringer.  Resultatet er i dag et enestående produkt på verdensbasis, med unike markedsmuligheter.

Et 20-talls badeplattformer er levert til kommuner rundt omkring i Norge. De to siste plattformene ble levert til Oslo kommune sommeren 2011, og offisielt åpnet av hovedstadens ordfører Fabian Stang.

Samarbeid

Skagerrak Badeplattform AS eies av Smia Holding AS. De har nå innledet et samarbeid med ØPD Solutions om støping av hele konstruksjonen i plast – ikke i aluminium som det har vært til nå. Dette gjør til at distribusjon og vedlikehold av produktet forenkles. 

Et av Norges mest populære områder for bading om sommeren, er Verdens Ende på Tjøme. Her gikk kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen inngått et spleiselag om badeplattformen for ett par år siden.

Vekstpotensial

Men gründeren er fremdeles i en utviklingsfase. Ideen må kommersialiseres. Både Vekst i Grenland og Innovasjon Norge har sett vekstpotensialet i denne nyskapingen og gitt finansiell bistand. Skagerrak Badeplattform AS er eneste produsent av slike badeplattformer i hele verden, og har liknende løsninger på trappene. I 2010 fikk den lokale Petter Smart, Kragerøs gründerpris.

Denne artikkelen sto på trykk i magasinet «Hurra! Nyskaping gjennom 20 år» som ble fulldistribuert i Telemark i forbindelse med Vekst i Grenland sitt 20 år jubileum, høsten 2012.

Fakta om Skagerak Badeplattform

  • Ble etablert i 2011 – sprang ut ifra Smia AS, som ble etablert i 2010
  • Smia AS omsetter for nærmere 6 millioner
  • Holder til i Kragerø
  • Eies av Dag Michelsen

Suksessformel

  • Kompromissløs arbeid om kvalitet
  • Samarbeid
  • Direkte kontakt med kunden med egen distribusjon