Korona og næringslivet

  

Korona og grenlandskommunene

  • Skien kommune har fått 6,22 millioner kroner og Porsgrunn kommune 4,12 millioner kroner fra Staten til bruk inn mot små og mellomstore bedrifter med særskilte utfordringer knyttet til pandemiutbruddet. Skien forvalter ordningen sin selv, mens Vekst i Grenland forvalter Porsgrunns ordning. Du kan lese mer om Skiens ordning her, og Porsgrunns ordning her.
  • I 2020 fikk grenlandskommunene 10, 9 millioner kroner i ekstraordinære midler til å støtte opp under økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping for å motvirke negative effekter av koronapandemien. Midlene ble tildelt bedrifter og næringsaktører i vår region.

Korona og ViG

  • Styret har vedtatt ViGs koronatiltak, som innebærer oppmyking av betingelser knyttet til Grenland næringsfond og styrking av ViGs tilskuddspott for næringslivet.
  • Veiledningsmøter i regi av Startopp Grenland gjennomføres per telefon/Teams/Skype. For nye avtaler, kontakt oss på telefon 3558 8620 eller post@vig.no. Tilskuddspotten for 2020 er brukt opp.
  • Det er gjort endringer i vårt kursprogram. Sjekk kalender for aktuelle webinarer.

Korona og næringslivet

Koronaviruset herjer. Det gir store utfordringer for næringslivet, og reiser mange spørsmål om permittering, sykepenger, tiltak mot smitte, statlige økonomiske strakstiltak, m.m. Mange aktører bidrar med god informasjon. Er det noe du lurer på om regler og tiltak, foreslår vi at du sjekker ut på bl.a. disse sidene: