Kebony : Teknologi-pionerene

  
Kebony

Kebonys teknologi  gjør hurtigvoksende myke tresorter til harde, varige og verdifulle trematerialer. Dermed er Kebony et miljøvennlig alternativ til tresorter fra truede regnskoger. Idéen er blitt til ny framtidsrettet industri i Grenland.

I fabrikken på Vold i Skien lages «verdens mest miljøvennlige tremateriale» gjennom en god blanding kjemi, prosess og industriell produksjon. Kebony omdanner hurtigvoksende furu og andre myke tresorter til et hardt og vedlikeholdsvennlig materiale garantert i 30 år. Det skjer gjennom en innovativ produksjon- og prosessmetode med det biobaserte stoffet furfurylalkohol og vann kombinert med trykk og temperatur. Da endrer cellestrukturen seg og treet blir hardt og holdbart.

– Vi er fremst i verden på dette feltet, forteller teknologidirektør Per Brynildsen. – Og dette har vi gjort i Grenland; utviklet Kebony teknologien fra forskningsidé til ny framtidsrettet industriell virksomhet, sier han stolt.

Anerkjent forskerkompetanse

Kebony er først og fremst et teknologiselskap som utvikler og kommersialiserer teknologi og sin egen merkevare. Forskningsleder, og doktor i treteknologi, Stig Lande, har vært med fra starten. Han forteller om verdens ledende forskningsmiljøer som nå etterspør Kebonys kompetanse og deltagelse i flere forskningsprosjekter.

– Det at vi for eksempel spiller på samme lag som Borregaard i et stort forskningsprosjekt, er en anerkjennelse for oss, sier Lande som mener det har vært avgjørende å ha intern kompetanse hele veien, også for å kommunisere med andre forskermiljøer og bygge nettverk.

I dag består forsknings- og utviklingsteamet av 6 ingeniører og forskere, og selskapet har planer om å øke innsatsen og ansette flere.

Revolusjonerende og bærekraftig

Flere har omtalt Kebony teknologien som revolusjonerende.

Som eneste nordiske selskap mottok de Business Awards pris i London, «Best Innovation» 2014, og ble også utnevnt til World Economic Forum Technology Pioneer for 2014.

Industrialiserte idéen: Kebony utviklet teknologien fra forskningsidé til ny framtidsrettet industriell virksomhet. Fv. Forskningsleder Stig Lande, daglig leder Mette Stavrum-Tång og teknologidirektør Per Brynildsen.

Industrialiserte idéen i Grenland

Det var ingen selvfølge at Kebonyfabrikken skulle bygges i Grenland. Mot slutten av nittitallet, mens teknologien enda var på forskningsstadiet, var det kontakt med norsk og europeisk treindustri.

– Så dukket det opp folk fra Grenland. De tilbød oss å bygge et pilotanlegg på Herøya Industripark for å teste teknologien videre, forteller Brynildsen. I tillegg bød de på kjemisk og industriell kompetanse. Det var midt i blinken for oss, og en avgjørende faktor for at vi etablerte oss her, forklarer han.

Markedet vil ha Kebony

Fakta

Ansatte : 70

Markeder: Skandinavia , Frankrike, Tyskland , Dubai, Abu Dabi

Eksport: 50%

I 2008 startet Kebony sin industrielle og kommersielle reise for fullt. Nytt fabrikkanlegg på Vold i Skien ble kjørt i gang.

– Vi startet midt i finanskrisen, men greide likevel å øke leveransene med 30 prosent hvert år, sier daglig leder Mette Stavrum –Tång.

– Noen tror til og med at Kebony er et treslag, smiler hun.

I 2015 vil driften gi et positivt resultat med 170 millioner kroner i omsetning. Etterspørselen er økende og Kebonyfabrikken produserer alt de greier, for å levere til kunder i Skandinavia og mange andre land verden.  Det forventes en sterk vekst videre, særlig i markeder utenfor Norge.

 

Skape verdier som forandrer verden

Fra en forskningsidé har Kebony opparbeidet mye kunnskap om å starte opp produksjon, produktdokumentasjon og standardisere fabrikk og produksjonsanlegg. Planen er at Kebony-produkter også skal produseres andre steder enn i Norge.

– Vi har utviklet teknologien og basisen her i Grenland for at det kan bygges andre fabrikker i verden, sier Brynildsen. Det er viktig for framtiden.

– Vi må tenke større enn dagens produksjon, kommenterer Stavrum-Tång. Og vi ønsker å sette Grenland på kartet med Kebony.

Ifølge CNBC Business er Kebony én av 50 bedrifter og teknologi pioneerer som kan forandre verden. (Wikipedia).

Relevante saker:

CEO of Kebony, Christian Jebsen – The new wood. Technology Pioneer, The world economic forum.

Ethicalcorp, practicalities of creating sustainable cities, and how business can cooperate through innovation. Interview with Christian Jebsen, CEO at Kebony.