Hvordan skape 2000 nye arbeidsplasser?

  
Frier Vest

De siste ukene har vi lest om den ene regionen etter den andre som ønsker at Hydro, Equinor og Panasonic etablerer sin battericellefabrikk hos dem. Frier Vest Holding AS i Bamble er én av 82 tilbydere.

Det er flere ressurser i sving når man skal lage et tilbud. I Vekst i Grenland har vi Invest In Grenland-teamet, som ledes av Helene Marion Norli. Teamet bidro aktivt i arbeidet med tilbudet fra Frier Vest.

Joint Battery Initiative

Panasonic, Equinor og Hydro har inngått  et strategisk samarbeid for å å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv batterivirksomhet i Norge. Det har vært stor interesse, og da fristen gikk ut 28. januar var det kommet inn 82 forslag på 100 mulige tomter i hele Norge. Nå vil man identifisere stedene som tilfredsstiller behovene til en batterifabrikk.  Ifølge nettsiden til Joint Battery Initiative vil denne første fasen av prosjektet pågå frem til midten av 2021.

 

Når og hvordan ble dere oppmerksomme på denne invitasjonen fra de tre store industriaktørene?
– Forespørselen kom rett før jul. Vi har jobbet med å tilrettelegge for batteriindustri i Grenland i snart halvannet år. Dette er et stort satsningsområde i Norge, og derfor begynte vi å jobbe med tematikken tidlig for å være beredt, forteller Helene M. Norli.

Hvordan har  InvestIn-teamet jobbet med denne muligheten?
-Invest in Grenland har lenge signalisert at battericelleproduksjon er relevant for regionen vår. Vår jobb er å koble prosjekter og henvendelser med relevante lokasjoner  i Grenland. Vi har et tett samarbeid med blant annet Frier Vest, sier Helene.

Frier Vest Holding ASSelskapet er heleid av Grenland Havn IKS, det er forventet at Bamble kommune går inn på eiersiden.

Tilbudet til Joint Battery Initiative har gått fra Frier Vest Holding AS, med Vekst i Grenland IKS, Grenland Havn IKS og Bamble kommune som samarbeidspartnere.

I begynnelsen av februar ble Geir Vala ansatt som ny daglig leder i Frier Vest Holding AS. «På Frier Vest er vi stand til å tilfredsstille alle kravene fra batteriprosjektet, så vi har stor tro på at Grenland kan være en av finalistene. Jeg gleder meg til å drive Frier Vest prosjektet videre og bidra til å skape nye arbeidsplasser i regionen», sier Vala.

Helene – hvorfor Frier Vest?
– Batteriproduksjon er en arealkrevende etablering. Her har vi en 400 mål stor tomt, med mulighet for utvidelse til 1000 mål, og med  riktig infrastruktur. Frier Vest er ganske enkelt vårt beste kort.

Hvordan har skriveprosessen vært?
– Hektisk! Vi har erfaring med å håndtere store etableringsforespørsler, så vi visste godt hva vi skulle gjøre. Dette er et omfattende arbeid. Grenlands besvarelse har blitt utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av folk fra Bamble kommune, Grenland Havn og Frier Vest Holding AS og oss. Mye data er hentet inn, vi har  snakke med mange for å avklaringe stort og smått og i tillegg kommer skriving av selve tilbudet. Min kollega, Petter Ellefsen, og jeg har hatt lange dager.

Vet du hvem de 81 andre er?
– Det har jo vært en del oppslag i nasjonale medier om tilbyderne, så vi har en viss oversikt. Generelt har vi en god kjennskap til  andre lokasjoner i Norge.

Hva ER egentlig en battericellefabrikk? Hva slags batterier er det som skal lages?
– Battericellefabrikk er grønn industri, som leverer et grønt produkt, vesentlig for det grønne skiftet. Grenland har ambisjon om å bli en klimapositiv industriregion og vil gjerne ha batteriproduksjon til vårt distrikt. Batteriene som skal produseres er  a. til kjøretøy.

Hva tror du gjør at Frier Vest kan være mer aktuell enn andre steder i Norge?
– Grenland ER en industriregion med ledende industribedrifter og god tilgang på industri-fagarbeidere. Det er mange som utdanner seg innen dette fagfeltet – kanskje flere i Grenland enn andre steder i Norge. Grenlands kompetanse er vårt viktigste kort i tillegg til areal. Videre ligger Grenland sentralt plassert med nærhet til   andre industriregioner, som Notodden- og Kongsbergmiljøet, resten av Vestfold, og Arendal. Vi har levert inn et godt tilbud som vi håper kan fange interesse. 

Det sier at  i Grenland er vi «verdensmestre på omstilling». Er du enig?
–  Ja, absolutt! Vi har sett det mange ganger, sist med REC som har effektiviserte prosessen, lagt om til et mer etterspurt produkt og er i gang igjen med produksjon på Herøya. Det arbeidet som gjøres nå for å sikre overgangen til mer miljøvennlige teknologier i industrien er kjempeviktig. Dette sammen med ny grønn industri, som battericelleproduksjon i Grenland  gjør at vi kan bli verdens første klimapositive industriregion.