Grenland havn baner vei for framtidens logistikkløsninger

  
Grenland Havn

Raskere, renere og skreddersydde transportløsninger er framtiden. Nå samarbeider Grenland Havn med andre aktører for å utvikle det nye logistikk- knutepunktet i Telemark med både bane, vei og sjø.

Godstransporten fra de store industribedriftene utgjør hovedgodsstrømmen over havna. 11 millioner tonn gods over kai i 2014 var «all time high» for Telemarks hovedhavn, som også er Norges tredje største. Gjødsel fra Yara til Norges og verdens matproduserende bønder skipes ut herfra. Likeså plastråstoffer fra Ineos, og råstoffer til stål- og ildfast-industrien fra Eramet og RHI.

Passasjertrafikk og cruiseturisme er blitt viktige satsingsområder. Grenland Havn, Visit Telemark og reiselivsbransjen samarbeider i cruiseprosjektet Cruise til Telemark for å øke cruisetrafikken til regionen.

4. juni legger Fred. Olsen Cruiselines skip «Boudicca» fra Skottland til kai med 1100 passasjerer. Dette er det femte cruiseanløpet til Telemark. I begynnelsen av juni deltar Grenland Havn og Cruise til Telemark på cruiseseminar i London.

I tillegg samarbeider Grenland havn med Colliflow, som skreddersyr lager- og logistikktjenester til bedrifter og nettbutikker. Lagerstyringen er skybasert, og med Ongoing Warehouse styres logistikkoppgavene fra desktop, nettbrett eller mobil. Colliflow sørger for at blant annet Polarwheels bilfelger pakkes og sendes raskest mulig til forhandleren. Colliflow er med blant de 12 Start-Up bedriftene som netthandel.no synes er de mest spennende akkurat nå.

 

 

Tror på et skifte

Jan Skarding fra Grenland Havn

Ifølge markeds- og logistikksjef Jan Skarding endres behovene for logistikkløsninger.

– Vi tilpasser oss markedet og behovene når vi legger strategien for å skape framtidens logistikk-knutepunkt i Grenland. Å håndtere de største gods- og passasjerskipene på en effektiv og miljøvennlig måte er like viktig som å sørge for at nettbutikkenes kunder får levert varer på døra, sier Skarding.

– Vi tror veksten vil fortsette, og ser for oss et skifte mot mer gods på jernbane og sjø, sier Skarding.

 

Store skip

– En sikker og rask innseiling med kapasitet til å ta imot skip av størrelse Panamax er avgjørende. Det betyr mye for industrien, slår Skarding fast.

Han viser til det 200 meter lange og 32 meter brede skipet M/V SBI Athena, som seilte opp Brevikstrømmen og Frierfjorden til Yaras gjødselterminal på Herøya i april 2015. Med sine 63 500 dødvekttonn var det i følge PD «et majestetisk skipsanløp». Skipet lastet 45 700 tonn gjødsel med kurs for Thailand.

 

 

Raskere og sikrere farled

Grenland Havn arbeider for å effektivisere inn- og utseilinger til havnedistriktet. I samarbeid med staten og kystverket skal eksisterende farled gjøres dypere og rettes ut. I tillegg skal det anlegges ny farled som skal være klar i siste halvdel av NTP-perioden.

– Vi jobber kontinuerlig for forbedring av navigasjonssystem som kan redusere eller fjerne siktbegrensinger. Dette vil bidra til en raskere inn- og utseiling og ikke minst forbedre sikkerheten, forteller Skarding.

Grenland Havn har direkte transportlinjer til de store havnene i Sverige (Gøteborg) og Europa (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Ghent og Immingham).

 

Godstransport fra vei til bane og sjø

Grenland Havn har mer gods på sjø og jernbane enn noensinne. Veksten i godstransport på jernbane økte med imponerende 100 prosent på Breviksterminalen i januar. Det legges opp til å øke volumet videre i 2015.

– Veiene vil ikke kunne ta all godstransport, sier Skarding. Selv med utbygging tror han at kapasiteten ikke er stor nok på veinettet. -Det ligger et stort miljømessig potensiale i godstransport på bane og sjø.

 

Knutepunkt for miljøvennlig transport

Fylkene Vestfold og Telemark tar målsettingen om å flytte en større andel av godstransporten over på bane og sjø på alvor. De samarbeider for å etablere et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig transport av gods.

For passasjertrafikken fra Langesund kan Grenland Havn skryte av at Fjordlines to søsterferjer Bergensfjord og Stavangerfjord topper rankingen som de mest miljøvennlige skip i verden. Begge ferjene drives med LNG-gass.

 

Kraftsenter for arbeidsplasser

Logistikk og logistikkrelaterte virksomheter er en bransje i vekst hvor det skapes flere arbeidsplasser, og Grenland havn er et kraftsenter i denne utviklingen.

En fersk ringvirkningsanalyse viser at havna har en betydelig innvirkning på den økonomiske aktiviteten i Grenland og nærområdet. Grenland Havns aktivitet sysselsetter over 4000 årsverk og er dermed en betydelig arbeidsplass.

– Vi er en viktig aktør i logistikkbransjen, og skaper arbeidsplasser gjennom at vi tilrettelegger for at det blir attraktivt for nye virksomheter å etablere seg her i regionen.

Skarding peker på samarbeidspartnere som Fjordline og Colliflow som gode eksempler. I kjølvannet av disse etableringene ble det skapt nye arbeidsplasser både hos Fjordline og Colliflow, i tillegg til flere arbeidsplasser i tollvesenet.

 

Hvilke grep bør Grenland ta for å skape flere arbeidsplasser?

Finn Flogstad fra Grenland Havn

– Grenland er en industriregion som har lange røtter historisk og industrien er solid forankret i regionens samfunnsaksept, understreker havnedirektør Finn Flogstad. -Etter å ha jobbet i dette miljøet over lang tid, savner jeg større vilje til å utvikle de ansatte på tvers av produksjonsmiljøet. Økt kommersiell og finansiell kompetanse vil kunne gi regionen større bredde i å tiltrekke nye arbeidsplasser.

-I tillegg har en valgt å stimulere til økt pilotering. Jeg savner å se dette formidlet på en måte som skaper attraktivitet nasjonalt og internasjonalt. Frier Vest har et betydelig potensiale i så måte, i samarbeid med eksisterende industrier, avslutter Flogstad.