Eventyret på Geiteryggen

  
Eventyret på Geiteryggen

Vi er flere som har tro på at MSG Production sin produksjon på Geiteryggen vil bli et nytt eventyr for regionen. Er det noe sannhet i det?

Daglig leder hos MSG Production, Bjørn Anker, svarer entusiastisk;

-Ja, absolutt! Det har vært en fantastisk jobb som allerede er blitt nedlagt av gründer og de som har vært med rundt oppstarten, og reisen så langt. Nå begynner arbeidet å bære frukter. Vi blir flere ansatte, innkjøpene blir større og besøkene blir flere. Ringvirkningene av dette gründerproduktet ser vi allerede.

Gründer idé

Gründer Svein Gunnar Mæland fra Bø i Telemark fikk ideen til en vaskehall for fly julen 2009, da broren ikke kom hjem på grunn av snøvær og problemer med avising av fly. Ideen om å skalere en bilvaskehall til en flyvaskehall var sådd. I dag er verdens første lukkede system for vask og avisning av fly en realitet.

Virkemiddelapparatet

Mælands suksesshistorie har kommet dit den er i dag, takket være gründerens pågangsmot og arbeidsinnsats, sammen med flere hjelpere underveis. Vekst i Grenland har gitt 400.000 kroner i utviklingslån; tilsvarende er også gitt fra Skien næringsfond AS. Prosjektet har også fått støtte fra aktører som flyplass sjef, ordfører og Skien kommune,  industriinkubatoren Proventia, Herøya Industripark, Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og EU-midler fra Horizon 2020.

MSG

Navnet MSG har en dobbel betydning. Det gjenspeiler initialene til gründeren, men står også for Multi Solution Gate. At MSG havnet på Geiteryggen var tilfeldig, men er blitt avgjørende. Skien kommune har tilrettelagt for en ny flyindustri i vår region.

Drøyt 100 meter fra kontrolltårnet på Geiteryggen er det blitt bygd en hangar på 60 x 43 meter, med et avansert og ikke minst miljøvennlig system som kan vaske og avise fly med vingespenn opptil 38 meter.

Miljøvennlig vaskehall

-Et rent fly bruker 5% mindre drivstoff på turen sin enn det et skittent fly gjør. Og da spørs det jo hvor mange og hvor lange flyturer et selskap har, i forhold til å kalkulere besparelsene, men at vi snakker i millionklassen er jeg sikker på, forteller Bjørn Anker.

En annen miljøgevinst er resirkuleringen av væsken vi bruker. 70% av avising-væsken og vann blir resirkulert. Dette er viktig for grunnforholdene, slik at vi beskytter plassen vi er på.

-På steder hvor man ikke har så mye vann som vi har i Norge, så er vårt system genialt, supplerer controller Jan Hansen fra MSG Production. De vil ha god nytte av vårt system.

-I tillegg ser vi på hvordan vi i fremtiden kan ha produksjon her, basert på solenergi. Vi satser på at det blir overskuddsenergi pr hall, som da kan selges videre, til for eksempel flyplassen, forteller Bjørn Anker. Et annet grønt element vi undersøker er organisk nedbrytbar såpe. Vi lærer noe nytt hver dag, det kommer stadig nye ting opp!

Tilskudd på 2,5 millioner Euro fra Horizon 2020

Dere har fått en betydelig sum fra EU-midlene, Horizon 2020. Hvordan er dialogen med EU?

-Vi har en god dialog med folkene i Horizon 2020, forteller Jan Hansen. De holder på med en rapport på vårt prosjekt akkurat nå, så vi er spente på resultatene av den. Tilbakemeldingene er veldig positive. Leder av Horizon 2020 har personlig involvert seg i vårt prosjekt her på Geiteryggen, og er i jevnlig dialog med oss.

Cashflow i 2018

-Vaskehallen på Geiteryggen er en pilotarena – en testhall, men vi har tro på at vi skal dra i havn den første avtalen i 2018, med leveranse til kunde i 2019. Det er så mange gode tilbakemeldinger fra markedet nå, så vi er positive til utviklingen, forteller Anker.
Geiteryggen skal fortsette som et test- og utviklingssenter. Ved en bestilling vil selve produktet produseres i Skien. Det vil si teknologien, ”armene” som vi kaller det, vaskebrettene også videre, produseres her. De tekniske rommene som står på baksiden av hallen, de fire containerne, gjøres klare på Geiteryggen, og skipes til destinasjonssted. Så det blir mye fremtidig aktivitet her på flyplassen i forbindelse med en slik leveranse, sier Anker.

Lokal rekruttering

-Antall ansatte i bedriften har på kort tid økt til 16 ansatte. Samtlige kommer fra Telemark, fordi ønsket kompetanse har blitt funnet lokalt, forteller Anker. I fremtiden får vi håpe at MSG Production bidrar til at folk også flytter til vår region og bidrar til befolkningsveksten. Allerede nå ser vi at vi bidrar til økende besøkstall til Skien kommune. Det kommer interessenter for å se på hallen. Ved avtaleinngåelse vil det være eksterne som deltar i igangkjøring, testing også videre. Dette vil bidra til flere overnattingsdøgn og ytterligere vekst i regionen. Kundene må komme til Skien for å se vårt produkt. Vi håper at vi kan lokke flere leverandører til Norge med flyplassteknologi som vi trenger. Vårt ønske er at dette skal bli en felles base hvor fly- og flyplassteknologi kan ha en felles salgsarena.

Jeg bruker selv ordet ”eventyr”, med god samvittighet, om denne reisen, avslutter daglig leder i MSG Production, Bjørn Anker.

https://youtu.be/ia3_lcJmaNw

https://youtu.be/BLPPiTq6IC4

https://www.tu.no/artikler/denne-norske-vaskehallen-kan-avise-et-fly-pa-under-seks-minutter/378984

https://www.heroya-industripark.no/aktuelt/msg-production-klar-for-takeoff-i-flymarkedet-i-grenland

http://www.msgproduction.no/