Bouvet industries AS; dette er Vetlesen Stillas i ny drakt – pluss mye mer!

  
Bouvet Industries AS

Vekst i Grenland IKS fikk overvære åpen dag hos Bouvet Industries AS som nå er det nye navnet på den tradisjonsrike Skiensbedriften – nå lokalisert i Bedriftsveien 10 på Kjørbekk. Bak Bouvet ligger det norske Beerenberg-konsernet som med sine 2 mrd i omsetning og drøyt 1300 ansatte primært rettet mot olje- gassindustrien. Ved oppkjøpet av Vetlesen ønsker Beerenberg å bli mer synlige med sine produkter og tjenester i Grenland og resten av sørøstlandet; ikke minst rettet mot landbasert industri. Dette er et initiativ Vekst i Grenland IKS ønsker velkommen!

Under den åpne dagen fikk vi vite mer om:

  • Stillas: Framtidens stillastjenester, blant annet bruk av 3D scanning av arbeidsområdet og 3D modellering av stillas.
  • Isolering: Egenutviklede isolasjonsprodukter fra Bouvet Industries AS sitt søsterselskap Benarx AS, herunder design av isolasjonskasser basert på 3D scanning.
  • Overflatebehandling: De nyeste og mest effektive metoder for både forbehandling og påføring.
  • Mekaniske tjenester: Egenutviklet og innovativt utstyr og metoder for kutting og mekanisk arbeid – her vikk vi se en diamantsag som kan håndtere virkelig krevende skjæringsoperasjoner!
  • Tilkomstteknikk: Bouvet Industries kan tilby en rekke tjenester utført ved bruk av tilkomstteknikk (tauklatring)
  • Habitat: Egenutviklet og patentert utstyr for habitat, gassdeteksjon og løsninger for arbeid i utfordrende miljø.
Konserndirektør Ingrid Sara Grimstad Amundsgård flankert av to dyktige kollegaer.

Konserndirektør Ingrid Sara Grimstad Amundsgård flankert av to dyktige kollegaer. 

Daglig leder i Skien er Bergensbaserte Kjetil Stöckel-Kvamme; som i følge ham selv er en god kunde av Widerøe for tiden. Vi fikk også møteIngrid Sara Grimstad Amundsgård som er konserndirektør for forretningsutvikling. Hun og Støckel-Kvamme har store ambisjoner om å utvikle Beerenbergs forretningsmessige tilstedeværelse i denne delen av landet.

Tidligere daglig leder i Vetlesen Stillas, Pål Vetlesen, er storfornøyd med nye eierskapet og mener samspill og videreutvikling sammen med Beerenbergkonsernet er svært, svært spennende for ham og hans kollegaer i Skien.

Vi ønsker Bouvet industries AS og Beerenbergkonsernet lykke til videre.

Diamantsag rigget for å skjære en voksen stålbjelke!

Diamantsag rigget for å skjære en voksen stålbjelke!