Årskavalkade fra Vekst i Grenland

  
Velkommen 2020

Det går mot jul og nytt år. Et blikk i bakspeilet, viser at 2019 var et godt og aktivt år for Vekst i Grenland. Noe av det vi har gjort er:

  • Sammen med Sykehuset Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge, har vi stiftet Kompetansesenteret for miljø og helse AS. Senteret skal bidra til økt kunnskap om og nye løsninger knyttet til miljørelaterte helseproblemer.
  • Vi har bidratt til at 13 helserelaterte bedrifter har søkt om støtte fra nasjonale og internasjonale innovasjons-/ forskningsprogrammer til utvikling av nye produkter eller tjenester.
  • Vi har videreformidlet 22 prosjektideer til industriinkubatoren Proventia, og deltatt i Proventias oppfølging av en rekke gründere/bedrifter. Slik oppfølging styrker deres evne til å lykkes i kommersialiseringen av prosjektideen.
  • ViGs Startopptjeneste/Etablerertjeneste har hjulpet 241 potensielle etablerere. Brukerevalueringer av kurs og veiledning gir en score på rundt 4,6 (av 5).
  • Vi har vært koordinator for Gründeruka i Telemark, og arrangert Vekstkonferansen, Startgropa og seminar om og for kulturnæringene. Brukerevalueringer gir score på hhv 4,1, 4,3 og 4,5 (av 5).
  • ViG jobber med å tiltrekke/attrahere investeringer og bedrifter til Grenland. I år har vi vært i dialog med 16 investorer/bedrifter om dette.
  • ViG er prosjektleder for Powered by Telemark hvis mål er å gjøre regionen mer synlig. Det er gjennomført en kampanje på kanalen E24, der tre historier om industrien i Telemark har blitt lest av flere enn 40 000 mennesker utenfor regionen.

Det er hyggelig å kunne avslutte årets siste nyhetsoppdatering med å vise til at veksten i antall arbeidsplasser i Grenland økte med flere enn 700 i 2018. Det er en vesentlig forbedring sammenliknet med tidligere år😊

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Hanne Gro Haugland,

Daglig leder, Vekst i Grenland IKS