Seminar: Mer legemiddelproduksjon i Norge og Grenland – nye industrielle muligheter

  

5.november arrangerte LMI (Legemiddelindustrien i Norge) og Vekst i Grenland et seminar om legemiddelindustri i Norge og Grenland. Seminaret skulle gjennomføres i Herøya industri, men ble gjennomført digitalt på grunn av korona-situasjonen. Opptak av seminaret finnes her:

Presentasjonen fra seminaret kan lastes ned her:

Monica Larsen LMI

Kjell-Erik Nordby, Vistin Pharma

Craig Sweenie, TPI Norway

Einar Tønnes Lange, Futurevac

Helene Norli, Vekst i Grenland