Korona og næringslivet

Koronaviruset herjer. Det gir store utfordringer for næringslivet, og reiser mange spørsmål om permittering, sykepenger, tiltak mot smitte, statlige økonomiske strakstiltak, m.m. Mange aktører bidrar med god informasjon. Er det noe du lurer på om regler og tiltak, foreslår vi at du sjekker ut på bl.a. disse sidene:

Korona og ViG

  • Kontoret stenges fysisk. Medarbeiderne er pålagt hjemmekontor.
  • Eksterne og interne møter skal gjennomføres som e-/telefonmøter. Medarbeidere må avtale eventuelle unntak med leder av ViG.
  • Veiledningsmøter i regi av Startopp Grenland gjennomføres per telefon/Teams/Skype. For nye avtaler, kontakt oss på telefon 3558 8620 eller post@vig.no. Vi tar kontakt med dere som allerede har avtale.
  • Kurs og møteplasser avlyses inntil videre. Sjekk kalender for aktuelle webinar.

Velkommen til Grenland, en region med lang industrihistorie og mål om å bli verdens første klimapositive industriregion.  Grenland har et mangfoldig næringsliv. Her er det god tilgang på et bredt spekter av kompetanse og næringsarealer. Vekst i Grenland IKS bistår gründere og bedrifter til å etablere og utvikle sin virksomhet. I Grenland er det rom for å lykkes og plass til å leve! 

Aktuelt

Vil du lære mer om sjeldne jordarter?

Les mer
Vil du lære mer om sjeldne jordarter?