Korona og grenlandskommunene

  • Grenlandskommunene har fått 10, 9 millioner kroner i ekstraordinære midler til å støtte opp under økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping for å motvirke negative effekter av koronapandemien.
  • Midlene skal fordeles til bedrifter, etablererer og næringsaktører i regionen, og vil gis i form av tilskudd. Søknadsfristen er 1. oktober. For mer informasjon, klikk her.

Korona og ViG

  • Styret har vedtatt ViGs koronatiltak, som innebærer oppmyking av betingelser knyttet til Grenland næringsfond og styrking av ViGs tilskuddspott for næringslivet.
  • Veiledningsmøter i regi av Startopp Grenland gjennomføres per telefon/Teams/Skype. For nye avtaler, kontakt oss på telefon 3558 8620 eller post@vig.no. Vi tar kontakt med dere som allerede har avtale.
  • Det er gjort endringer i vårt kursprogram. Sjekk kalender for aktuelle webinarer.

Korona og næringslivet

Koronaviruset herjer. Det gir store utfordringer for næringslivet, og reiser mange spørsmål om permittering, sykepenger, tiltak mot smitte, statlige økonomiske strakstiltak, m.m. Mange aktører bidrar med god informasjon. Er det noe du lurer på om regler og tiltak, foreslår vi at du sjekker ut på bl.a. disse sidene:


Velkommen til Grenland, en region med lang industrihistorie og mål om å bli verdens første klimapositive industriregion.  Grenland har et mangfoldig næringsliv. Her er det god tilgang på et bredt spekter av kompetanse og næringsarealer. Vekst i Grenland IKS bistår gründere og bedrifter til å etablere og utvikle sin virksomhet. I Grenland er det rom for å lykkes og plass til å leve! 

Aktuelt

Godstransport for en bærekraftig framtid

Les mer
Godstransport for en bærekraftig framtid