Startopp Klosterøya spilleregler

§ 1 Hovedmålsetning

Startopp Klosterøya (SOK) har som formål gjennom ulike tiltak å utvikle forretningsideer raskere. Tiltakene kan grupperes som tilførsel av kompetanse, plass i et utviklingsmiljø og tett bistand fra virkemiddelapparatet. Startopp-laben skal bl. a være en rekrutteringsarena for Proventia og bidra til å utvikle samspill mellom bedrifter på Klosterøya.  

§ 2 Ansvarsforhold

Vekst i Grenland IKS (ViG) er ansvarlig for innholdet i tett samarbeid med Proventia, mens Bratsberg-gruppen stiller lokaler og interiør til disposisjon gjennom en avtale. De som får tilbud om plass i må skrive en avtale med ViG. Aktiviteten rapporteres bl. a av Proventia til SIVA.

§ 3 Organisering og driftsmodell

Det legges opp til en driftsmodell som dynamisk tilpasses behov og erfaringer. Det legges særlig vekt på at brukerne skal føle eierskap og bidra til å utvikle tilbudet. Det velges et rådgivende organ som skal bistå ViG med å utvikle innholdet i SOK og særlig i forhold til å utvikle miljøet og samspillet med de øvrige virksomhetene. I SOK skal modellen bygge på gjensidig tillit og åpenhet mellom partene.

§ 4 Avtalens hovedpunkter

En bedrift eller person som ønsker å bli tatt opp må skrive en avtale med SOK. (Se vedlegg) Normal tid i SOK vil være 3 – 4 mnd. Ved avtalens inngåelse skal det framgå hva partene forventer av hverandre og hva som skal oppnås av resultater ved avtalens utløp. Det skal være evalueringsmøter underveis for å sikre framdriften. Det kan også være aktuelt å avbryte tilbudet hvis framdrift ikke er tilfredsstillende. Medlemmene i SOK må bruke et avtalt antall timer per mnd. i fellesskapet i SOK. ViG på sin side plikter å være lett tilgjengelig og bruke en avtalt tid til den som er tatt opp i SOK

§ 5 Daglig ledelse

Team Nyskaping i ViG stiller med daglig ledelse for SOK og organiserer det praktiske omkring oppholdet.

§ 6 Forhold til huseier

Leietaker i SOK må til enhver tid forholde seg til sikkerhetsregler, krav og pålegg gitt av huseier.

§7 Møtene

Leietaker plikter å stille på de avtalte møtene. Det forventes av alle i SOK at de skal bidra til å skape et godt samarbeidsklima og fruktbart utviklingsmiljø.

§ 8 Økonomi

I utgangspunktet vil opphold i SOK være kostnadsfritt for leietaker i avtaleperioden. 

§ 9 Endring av spillereglene

ViG kan endre spillereglene for SOK når dette er hensiktsmessig. Forslag til endringer skal diskuteres med leietakerne, og endringene skal kommuniseres.

§ 10 Valg

VIG har ansvar for organiseringen. Ved oppstarten av SOK peker ViG ut et rådgivende organ med representanter fra næringslivet på Klosterøya. Det er intensjonen at det seinere skal etableres allmøter der bedriftene på Klosterøya inviteres. Da kan valg av rådgivende organ bli et tema.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.