Gode ideer fortjener å bli store

News in Norwegian:

Hun så et sterkt behov for nye arbeidsmåter i teoriundervisningen i naturfag i videregående, for å skape positivt engasjement og læring for elevene. Tre fagbøker om «engasjerende naturfag» samt mange foredrag og workshops om konseptet over hele landet har blitt godt mottatt. Nå er Kari Folkvord klar for nye muligheter til å spre konseptet.

Kragerø kommune inviterer til åpent folkemøte torsdag 9. februar fra kl. 18.00 - 20.30 i Kragerø Bibliotek.

Grenland trenger flere arbeidsplasser. Det synspunktet deles av politikere, næringsliv og folk flest. Arbeidsplassvekst skjer både i eksisterende bedrifter og ved nyetableringer.

Virkemiddelapparatet i Telemark har gjennom de siste 18 måneder fulgt Anita Kåss sine forskningsprosjekter.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.